françaisFrançais françaisNederlands françaisEnglish

Brochure

Klik hierna om de folder te downloaden

- En français

- In het Nederlands

Fœtale MRI

IRM foetaleEchografie is een belangrijk onderzoek bij de diagnostiek van fœtale afwijkingen. Evenwel kan in specifieke gevallen een aanvullend onderzoek nodig zijn zoals een Magnetische resonantie Imaging/beeldvorming (MRI) of Kerspintomografie (KST). Dankzij de ontwikkelingen in de techniek alsook in optimalisatie van de ultrasnelle beeldvorming is het mogelijk om de foetus in beeld te brengen met een voorheen ongekende resolutie. Door de techniek van foetale MRI is het ook mogelijk om de volledige foetus in één beeld te krijgen en te kunnen evalueren zonder gehinderd te zijn door de buikwand van de moeder of de afwezigheid van vruchtwater. Er zijn tot op heden geen schadelijke gevolgen aangetoond voor de foetus tijdens een foetale MRI uitgevoerd dmv een 1.5 Tesla toestel, wat heden ten dage het meest courant gebruikte toestel is.

Een foetale MRI wordt uitgevoerd in liggende houding op een verschuifbare tafel die tijdens het onderzoek in het toestel geschoven wordt. Tijdens de foetale MRI zal u veel lawaai horen en omwille van deze reden zal men u een koptelefoon opzetten tijdens het onderzoek. De duur van de foetale MRI hangt af van de klinische indicatie van het onderzoek en kan dan ook variëren tussen enkele minuten tot 30 minuten. Gemiddeld duurt een foetale MRI onderzoek +/-20 minuten.

Een foetale MRI wordt meestal uitgevoerd vanaf 20 weken zwangerschap. Afhankelijk van de zwangerschapsduur zal er al dan niet een oraal medicament toegediend worden (0.5 mg flunatrizepan) 30 minuten voor het onderzoek. Op deze manier zal de foetus rustiger worden waardoor de foetale MRI van betere kwaliteit zal zijn en het onderzoek ook niet nodeloos langer dan nodig zal duren. Evenwel kan de toekomstige mama door dit medicament suf en slaperig zijn waardoor wij vragen om vergezeld naar het onderzoek te komen.

De indicaties van foetale MRI zijn divers maar voornamelijk in geval van hersen afwijkingen met inbegrip van seroconversie ikv CMV of toxoplasmose. Een andere indicatie van foetale MRI is in het geval van een afwijking van de borstkast en dit met het doel tot een optimale evaluatie van het longvolume. Op die manier kan een betere prognostiek bekomen worden en kan er in specifieke gevallen een indicatie zijn voor een chirugische foetale ingreep.

Diverse indicaties bestaan voor de overige foetale organen. In recente studies wordt eveens aangetoond dat foetale MRI een betere voorspelling van het geboortegewicht geeft dan een echografie.